Jak obliczyć ile płytek potrzebujemy?

Dobór i zakup płytek jest jednym z podstawowych etapów tworzenia wymarzonej łazienki.

Na tym etapie staniemy przed pytaniem: jak obliczyć potrzebną ilość płytek, aby nie kupić ich za dużo lub za mało. Za duży zakup wiązać się będzie ze zbędnymi kosztami. Ale jeszcze gorsze może być ryzyko, że płytek nam zabraknie i fachowiec będzie zmuszony przerwać prace w oczekiwaniu na dostawę towaru. 

Aby prawidłowo określić, ile płytek powinniśmy kupić, w pierwszej kolejności musimy ustalić wielkości powierzchni w m2, na jakich chcemy ułożyć płytki. 

W przypadku ściany należy zmierzyć jej szerokość oraz wysokość do jakiej chcemy ułożyć płytki, a następnie pomnożyć przez siebie obie wartości:

wysokość na jaką ułożone zostaną płytki x szerokość ściany = powierzchnia w m2

(Jeśli nasza ściana ma szerokość 2,5m, a wysokość na jaką ułożymy płytki to 2,6 m - powierzchnia wynosi 6,5 m2)

Możemy ułatwić sobie pracę mierząc i sumując szerokości wszystkich ścian, a następnie mnożąc je przez wysokość.

Od tak obliczonej powierzchni możemy odjąć powierzchnie drzwi, okien i innych płaszczyzn, na których nie będziemy układać płytek. Jednak powinniśmy pamiętać, że zawsze warto pozostawić pewien zapas płytek.  

W przypadku podłogi postępujemy podobnie. Z tą różnicą, że mierzymy tu długość i szerokość podłogi, a następnie mnożymy obie te wartości.

Jak wyliczyć potrzebny zapas płytek?

Samo wyliczenie powierzchni ścian i podłogi nie wystarczy. Pod uwagę należy wziąć także odpady materiałowe, a te uzależnione są od wielkości pomieszczenia (im mniejsza powierzchnia tym większy procentowo odpad) i rodzaju ułożenia płytek. Przyjąć należy, że w przypadku tradycyjnego układania na wprost minimalny zapas płytek wynieść powinien:

- 10% przy powierzchniach poniżej 10m2
-   5% przy powierzchniach od 10 do 50 m2
-   3% przy powierzchniach przekraczających 50 m2  

Układanie w płytek w karo wiąże się nieodzownie z większym odpadem i w tym przypadku minimalny zapas płytek powinien być większy i wynosić co najmniej:

- 20% przy powierzchniach poniżej 10m2
- 10% przy powierzchniach od 10 do 50 m2
-   5% przy powierzchniach przekraczających 50 m2

Reasumując, jeśli np. powierzchnia naszej podłogi wynosi 6m2, to w przypadku ułożenia na wprost kupić powinniśmy minimum 6,6 m2, a w przypadku ułożenia w karo – 7,2 m2 materiału.

Dodatkowo dobrze jest pamiętać, że płytki wyglądają estetycznie, jeśli ewentualne docinki np. w rogach ścian nie są mniejsze niż połowa danej płytki - to także należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu potrzebnej ilości płytek.

Oprócz zapasu przewidzianego na straty, jakie powstaną w trakcie cięcia i układania płytek dobrze jest też przewidzieć pewien zapas na wypadek ewentualnych przyszłych napraw i remontów.

Nawet przy zastosowaniu najtrwalszego materiału może się zdarzyć, że płytki pękną, wyszczerbią lub z innych przyczyn konieczna będzie wymiana pojedynczych sztuk. Mając taki zapas nie musimy się martwić, że zakończy się ich produkcja lub płytki nowych serii odbiegać będą wyglądem od tych, które mamy zamontowane.

Może Cię zainteresować